?> کتاب آموزش سپیدار - راهبرد ارقام دانا

کتاب آموزش سپیدار (رایانه کار مالی):

در این کتاب کاربرد ۵ سیستم اصلی سپیدار به همراه تمرینات کاربردی با استفاده از چارچوب خودآموز ارائه شده است. دانش پذیران در این کتاب می‌توانند شناخت کاملی نسبت به سیستم‌های اصلی به دست آورند.

این سیستم ها شامل :

 • سیستم حسابداری
 • سیستم دریافت و پرداخت
 • سیستم تامین کنندگان و انبار
 • سیستم مشتریان و فروش
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • کاربردهای کتاب آموزش سپیدار:
 • مطالعه این کتاب همزمان با حضور در دوره‌های آموزشی سپیدار،به  درک کامل خوانندگاه نسبت به کاربری نرم افزار کمک می کند.
 • این کتاب می تواند به همراه نسخه آموزشی سپیدار ،به صورت خودآموز برای یادگیری استفاده شود.

مخاطبین کتاب آموزشی سپیدار:

 • دانشجویان حسابداری
 • دانش پذیران آموزشگاه‌های آزاد حسابداری
 • اساتید دانشگاه و مدارس فنی حرفه‌ای
 • دانش آموزان
 • عموم علاقمندان به یادگیری نرم افزار حسابداری جهت خودآموز

قیمت : ۶۸ هزار تومان

جهت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید :

واحد آموزش

۲۹ ۳۱ ۳۲ ۶۵ ۰۲۱​

۳۸ ۱۰۰ ۴۲ ۰۹۳۷

فهرست