کارکردها و مزایای مالیات بر ارزش افزوده

کارکردها و مزایای مالیات بر ارزش افزوده

۱.شفاف سازی مبادلات اقتصادی و آشکارسازی بخش اقتصاد

زیرزمینی قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و در نتیجه نظارت بر جریان کالا و خدمات در اقتصاد ملی می شود. این قانون سبب برقراری نظم و انضباط اقتصادی و همچنین شناسایی و حذف تمامی جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه می شود. همچنین از طریق این قانون تاکنون هزاران شرکت صوری شناسایی شده است.

٢. انتقال بار مالیات از درآمد به مصرف

مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات وضع شده و بار مالی آن به مصرف کنندگان نهایی منتقل می شود. یعنی فعالان اقتصادی صرفا عامل وصول مالیات و عوارض و انتقال بار مالی آن به مصرف کنندگان هستند و هیچ گونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی کنند.

۳، حمایت از اقشار آسیب پذیر با اعمال معافیت کالا و خدمات سبد خانوار

این قانون باهدف حمایت از مصرف کنندگان محصولات کشاورزی فرآوری نشده، سید عمومی کالاهای مصرفی خانوار، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و همچنین انواع خدمات پژوهشی و آموزشی را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است.

۴. تقویت صادرات با اعمال نرخ صفر

در این قانون صادرات کالا و خدمات نه تنها مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست بلکه مالیات و عوارض پرداختی مربوط به نهاده ها و عوامل تولید بکار رفته در تولید محصول صادراتی یا محصول صادراتی خریداری شده به صادر کنندگان مسترد می شود.

۵. اصلاح الگوی مصرف

می توان با افزایش نرخ این مالیات بر کالاهای لوکس و تجملی، مصرف این گونه کالاها را محدودتر کرده و در مقابل، منابع کشور را به تولید بیشتر کالاهای اساسی و ضروری سوق داد. این امر موجب می شود که افراد جامعه در عادات مصرفی خود تجدیدنظر کرده و در حقیقت الگوی مصرفی را اصلاح کنند.

۶. تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار

یکی از عواملی که سبب می شود اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد اتکای آن بر درآمدهای پایدار همچون مالیات است. یکی از ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده آن است که با فاصله کمی از مصرف و هم زمان با بودجه جاری محقق و در همان سال وصول می شود.

 ۷. کاهش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی

وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری مواجه اند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را با دست انداز مواجه کند. در سال های اخیر درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی کشور بیشتر شده که مالیات بر ارزش افزوده نقش پررنگ و موثرتری در تحقق این امر داشته است.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید