نرخ مالیات بر درآمد حقوق – قسمت چهارم

نرخ مالیات بر حقوق درآمد به شرح زیر است:

 

  1. براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حقوق و دستمزد، سالیانه تا مبلغ ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( ماهیانه مبلغ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال) از معافیت مالیاتی برخوردار است. مازاد بر مبلغ مذکور، به نرخ ذیل مشمول پرداخت مالیات می شود:

 مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت فوق

تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰./)

 نسبت به مازاد یک نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵/)

نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰/)

نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر آن مشمول مالیات سالیانه بیست و پنج درصد (۲۵)

نسبت به مازاد شش برابر مشمول مالیات سالیانه سی و پنج درصد (۳۵) می باشد.

نکته: وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری دارند (به استثناء موارد مذکور در تبصره های ماده ۸۶ ق.م.م) همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان، پس از کسر معافیت مقرر در ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( مشروط به عدم استفاده از معافیت مذکور برای درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و مالیات آن باید طبق مقررات فوق محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد.

 ۲. پرداختهای دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس (از تاریخ ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۹۶ ) مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (%۱۰) و حق التحقيق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵٪) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) ماده ۸۶ ق.م.م (از جمله اعطای معافیت های قانونی مربوط به استثناء معافیت ماده ۸۴ ق.م.م) خواهدبود.

نکته: از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها موضوع قانون مربوط، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ۱۰٪ به عنوان مالیات کسر می گردد. شایان توجه است کارانه دریافتی توسط اعضاء هیات علمی مشمول نرخ ۱۰٪ نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضاء هیات علمی دانشگاه ها، نرخ پلکانی فوق الذکر را پوشش می دهد به نرخهای بعدی مشمول مالیات خواهد بود. بطور مثال چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضاء هیات علمی بطور سالیانه مبلغ ۱،۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخهای مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ مذکور (حسب مورد ۲۰٪، ۲۵ و ۳۵٪) مشمول مالیات خواهد بود.

 

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

 

برای دیدن سایر قسمت های این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تعریف مالیات بر درآمد حقوق – قسمت اول مالیات بر درآمد حقوق

تکالیف مؤدیان – قسمت دوم مالیات بر درآمد حقوق 

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق – قسمت سوم مالیات بر درآمد حقوق

 

همچنین در صورت تمایل می توانید لینک زیر را مشاهده کنید.

 

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید