مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت : ۱۵ شهـریور مـاه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیـات بر ارزش افـزوده دوره بهـار است.

سعید حوائج گفت: مطابق قانون، مودیان مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند که امسال به علت شیوع ویروس کرونا، براساس مصوبه شورایعـالی هماهنگی سران قوا و به منظور حمایت مالیاتی از کسب و کارها، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار تا ۱۵ شهریور تمدید شده است.مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین افزود: مودیـان می‌تواننـد با مراجعه به سامـانه www.evat.ir اظهارنـامه را ارائه و از طریق درگاه‌های بانکی تعیین شده مالیات و عوارض را پرداخت کنند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید