دانلود منشور حقوق مودیان مالیاتی

دانلود منشور حقوق مودیان مالیاتی: با اعتقاد به حفظ شأن و کرامت والای انسانی و با تکیه بر ارزش‌های متعالی فرهنگ غنی‌ اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسوول و موظف به احقاق حقوق قانونی مودیان می‌دانند. اصول پنجگانه و اهم مشخصه‌های آنها از محورهای اساسی حقوق مودیان تلقی شده و مخاطب آن مودیان محترم مالیاتی هستند.

برای مطالعه ی کامل منشور حقوق مودیان مالیاتی به لینک زیر مراجعه کنید:
منشور حقوق مودیان مالیاتی

یا

برای دانلود کلیک کنید.

فهرست