محل‌ واریز درآمد مالیات ارزش افزوده

محل‌ واریز درآمد مالیات ارزش افزوده: مجلس مواد ۴۸ تا ۴۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را که شامل تعیین سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، اختصاص منابعی برای پوشش کامل درمان در روستاها و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشت و درمان و تخصیص منابعی برای پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات، توسعه ورزش همگانی و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی می‌شود را به تصویب رساند که درصدی از درآمد این مالیات‌ به حساب وزارت بهداشت، ورزش و آموزش و پرورش برای اهداف مذکور واریز می‌شود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سال گذشته در مجلس مورد برسی قرار می‌گرفت که در آن زمان بخش‌هایی از مواد این لایحه همچون معافیت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور از مالیات، معافیت کلیه مراحل خدمات تهیه و تولید فعالیت‌های هنری و عرضه انواع شمش طلا، گوشت و فرآورده‌های گوشتی، مالیات نقل‌وانتقال خودرو، عوارض سالانه وسایل نقلیه و مالیات و عوارض سبز شماره‌گذاری انواع خودرو و موتورسیکلت، به تصویب رسیدند.

اکنون در اولین جلسه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری با تصویب مواردی همچون تعیین سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، اختصاص منابعی منابعی برای پیشگیری و پوشش کامل درمان در روستاها و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشت و درمانی و اختصاص منابعی از محل مالیات‌های اخذ شده برای پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات، توسعه ورزش همگانی و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی همراه بود که در ادامه جزئیات این تصویبات را می‌خوانید.

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شد 

براساس ماده ۴۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز می‌شود تا به نسبت ۱۳ درصد کلان‌شهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.

همچنین، طبق این مصوبه وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا ۱۵ ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.

علاوه براین، با تصویب ماده ۴۹ این لایحه، یک نهم مالیات و عوارض ماده ۷ و بندهای الف و ب ماده ۲۸ این قانون به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را با پایان ۱۵ ماه بعد به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز کند که عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

اختصاص بخشی از منابع مالیاتی به درمان افراد روستایی

معادل ۱۰۰ درصد منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای ۲۰ هزار نفر و پایین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اختصاص می‌یابد و بعد از تحقق هدف مذکور، نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام شود.

هر گونه پرداخت هزینه پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش و فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی و اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

تعیین بخشی از منابع مالیاتی برای کاهش مصرف دخانیات

همچنین در این جلسه مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم به تصویب رسیدند که طبق ماده ۵۰، معادل ۱۰۰ درصد سهم دولت از منابع موضوع بند ت ماده ۲۸ پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون از طریق ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود؛ جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

گفتنی است که سهم هر یک از وزارتخانه‌های ذکر شده در بالا به ترتیب ۴۰ درصد، ۴۰ درصد و ۲۰ درصد است.

 اختصاص منابعی برای تغییر و اصلاح الگو مصرف و سبک زندگی

براساس ماده ۵۱ این لایحه نیز، ۱۰۰ درصد سهم دولت از منابع موضوع بند پ ماده ۲۸ پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون از طریق ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص شده، برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطر سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر و اصلاح الگو مصرف و سبک زندگی، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان صرف می‌شود.

معادل ۷۰ درصد این سهم و ۳۰ درصد آن نیز، در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و ورزش و جوانان قرار می‌گیرد تا در غالب تدابیر بخشی و فرابخشی سلامت که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌رسد، هزینه شود.

هرگونه هزینه کرد در سایر بخش‌ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است و طبق ماده ۵۲ این لایحه منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸ کجا خرج می‌شد؟ 

لازم به ذکر است که پیش از این رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی اعلام کرده بود که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از مالیات سیگار به عنوان یکی از انواع مالیات بر ارزش افزوده،  طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

طبق گفته وی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان ۵۰ درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل ۵۰ درصد قرار می‌گرفت.

علاوه براین، درحالی که برخی فکر می‌کنند که کل درآمدهای حاصل شده از مالیات بر ارزش افزوده باید به حساب خزانه دولت واریز شود، کمتر از ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصولی توسط اصناف به حساب سازمان امور مالیاتی و باقی آن (۸۰ درصد) به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا(محل‌ واریز درآمد مالیات ارزش افزوده)

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید