مجوز استفاده از پایگاه مودیان مالیاتی صادر شد

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به صدور مجوز دسترسي سازمان تامين اجتماعي به اطلاعات پايگاه موديان مالياتي كشور را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، با استفاده سازمان تأمین اجتماعی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه‌بندی مربوط در حد نیاز موافقت کرد.

سایر اخبار امور مالیاتی را مشاهده کنید.

فهرست