مالیات طبقه‌ای املاک و خودروهای لوکس

مالیات طبقه‌ای املاک و خودروهای لوکس؟ بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد از سال آینده مالیاتهای جدیدی بر خودرو و خانه‌های لوکس اعمال خواهد شد. بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق بودجه، هر واحد مسکونی با احتساب عرضه و اعیان و ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر به نرخ های زیرمجموعه مالیات بر دارایی می باشد:

نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیون ریال یک در هزار

نسبت به مازاد  ۱۰ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیون تومان ۲ در هزار

نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیون تومان ۳ در هزار

نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار

و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار.
در محاسبه مالیات موضوع این ماده هر واحد مسکونی یک واحد مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

همچنین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش یک میلیارد تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخهای زیرمشمول مالیات بر دارایی است.

نسبت به مازاد یک میلیارد و نیم میلیارد تومان: نیم درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد تومان تا سه میلیون تومان: یک درصد

و نسبت به مازاد سه میلیون تومان: یک و نیم درصد.

موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۱. واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲.املاک و خودروها در سال تملک

۳. واحد مسکونی و خودرو متعلق به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

۴. خودروهای تولید داخل قبل از فروش توسط  کارخانه‌های سازنده

۵ خودروی وارداتی قبل از ورود توسط نمایندگان رسمی

 

منبع: خبرگزاری تسنیم (مالیات طبقه‌ای املاک و خودروهای لوکس)

 

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید