مالیات بر درآمد حقوق(تعریف) – قسمت اول

تعریف مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمدی است که شخص حقیقی در خدمت شخص ديگر (اعم از حقیقی يا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ايران، بر حسب مدت يا کار انجام يافته به طور نقد يا غیر نقد تحصیل می کند و نیز درآمد حقوقی که در مدت مأموريت خارج از کشور( از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران يا اشخاص مقیم ايران) از منابع ايرانی عايد شخص می ­شود.

درآمدهای مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

الف) درآمد نقدی شامل حقوق (مقرری يا مزد، يا حقوق اصلی) و مزايای مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم
ب) درآمد غیرنقدی به شرح زیر است:
  • مسکن با اثاثیه و يا بدون اثاثیه
  • اتومبیل اختصاصی با راننده و يا بدون راننده
  • ساير مزايای غیرنقدی

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

برای مطالعه ی قسمت دوم این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

مالیات بر درآمد حقوق – قسمت دوم

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید