مالیات بر درآمد حقوق – قسمت سوم

مالیات بر درآمد حقوق _ قسمت سوم

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

برخی درآمدهای حقوق که از پرداخت مالیات معاف هستند عبارتند از:

 1. کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور

 2. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

 3. هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

 4. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

 5. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

 6. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعة معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (در سال ۱۳۹۸ تا مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال )

 7. خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

 8. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

 9. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت مالیاتی حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( در سال ۱۳۹۸ حداکثر معادل ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال)

 10. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

 11. پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

 12. حقوق پرداختی به کارکنان در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بابت اشتغال در محدوده جغرافیایی این مناطق (در صورتیکه کارفرما دارای مجوز فعالیت در مناطق مذکور باشد).

 13. حقوق پرداختی به کارگران ایرانی اعزامی به خارج از کشور موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

 14. حقوق پرداختی به کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (صرفا در خصوص کارکنانی که در زمینه مجوز صادره، در واحدهای مذکور، به فعالیت اشتغال داشته باشند).

 15. پنجاه درصد (۵۰) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسوولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور ارائه خواهد شد.

 نکته ۱: بورس و سایر کمک هزینه های تحصیلی پرداختی به دانشجویان، درآمد محسوب نشده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.

نکته ۲: شاهد، جانبازان، رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه فرزندان شهدا از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف هستند.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

برای دیدن سایر قسمت های این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

مالیات بر درآمد حقوق – قسمت اول

مالیات بر درآمد حقوق – قسمت دوم

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید