مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات چند مرحله ای

مالیات بر ارزش افزوده

دراکثر کشورها، اخذ مالیات یکی از مهمترین و باثبات ترین منابع کسب درآمد برای دولت ها می باشد. دربین انواع مالیاتهای موجود نیز یکی از بهترین روشهای اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هرمرحله اخذ می گردد. عمده ترین مزایای آن شفاف سازی معاملات اقتصادی، گسترش پایه های مالیاتی بر اساس مصرف، افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی، متکی بر خوداظهاری و… می باشد.

با اجرای قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی و خدمات عمومی فراهم می‌گردد.

با اجرایی شدن قانون مالیات ارزش افزوده در کشور بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به شهرداری‌ها و دهیاری های هر منطقه اختصاص می‌یابد که این خود موجب توسعه متوازن گردیده و نیز بخشی به سلامت اختصاص داده می‌شود که این امر زمینه گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه را بیشتر از گذشته فراهم می‌آورد.

به‌طوری‌که از میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کالا و خدمات یک درصد آن به حوزه ‌سلامت و درمان اختصاص داده می‌شود که در این خصوص می‌توان نقش سهم مالیات را در موفقیت طرح جامع نظام سلامت که به اجرا درآمده است و پوشش هزینه‌های درمان مشاهده کرد.

همچنین میزان ۳درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها داده می‌شود که در توسعه زیر ساخت های شهری نقش اثرگذاری دارد. یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، عدم توانایی در توسعه زیرساخت های اصلی و مهم به ویژه از لحاظ تامین منابع مالی است. از آنجا که مالیات نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده دارد، مالیات و توسعه عمرانی ارتباط معناداری با همدیگر دارند.

طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیرساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.

بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مترقی‌ترین نظام‌های مالیاتی جهان می باشد که اجرای آن، شفاف سازی در مبادلات اقتصادی، کاهش فرارهای مالیاتی، جلوگیری از قاچاق کالا، تشویق سرمایه گذاری، تولید و صادرات و برقراری عدالت مالیاتی را برای نظام‌های اقتصادی به ارمغان آورده است و همچنین مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف، انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه گذاری ها از طریق افزایش پس انداز و جابه جایی سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای خدماتی جلوگیری می کند.

با اجرای این فرآیند مالیاتی، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه گذاری به حداقل می رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، افزایش می یابد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید