صورت های مالی نمونه

صورت های مالی نمونه :

به پیوست این پست، “صورت های مالی نمونه” که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید (شماره های ۱، ۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ به ترتیب با عناوین “ارایه صورت های مالی”، “صورت جریان های نقدی”، “رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات”، “مالیات بر درامد”، “ابزارهای مالی: ارایه” و “ابزارهای مالی: افشا”) با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به روز رسانی شده، برای استفاده تقدیم می گردد.

برای دانلود این صورت های مالی نمونه از طریق لینک زیر اقدام کنید:

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید