فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در «آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸»

با صدور اطلاعیه شماره (۳): فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در «آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸» از سوی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران اعلام شد | محل برگزاری آزمون: ساختمان PACT

در پی اتمام مهلت ثبت‌نام داوطلبان شرکت در «آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸» دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران با صدور اطلاعیه شماره (۳)، فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در این آزمون را اعلام کرد. مطابق اطلاعیه صادره، آزمون در دو جلسه جداگانه صبح و بعد از ظهر جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار خواهد شد. گروه‌بندی داوطلبان در یکی از این دو جلسه به ترتیب اولویت زمانی ثبت‌نام آنان انجام شده است؛ و با توجه به محدودیت تعداد دستگاه‌های رایانه موجود در هر یک از بازه‌های زمانی اعلام‌شده، هر یک از داوطلبان صرفا در جلسه‌ اعلام‌شده در اطلاعیه مجاز به شرکت در آزمون است. مابقی داوطلبان ثبت‌نام‌کننده می‌توانند در آزمون بعدی که در تاریخ جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۸، در همین محل برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، دبیرخانه انجمن پیرو «فراخوان ثبتنام در آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸» (اطلاعیه‌های مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ و ۱۳ مهر ۱۳۹۸)، فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در این آزمون را در قالب اطلاعیه شماره (۳): «فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸» (این پیوند) اعلام کرد.
مطابق این اطلاعیه – که در پیوند فوق در دسترس داوطلبان است – دو جلسه آزمون صبح و بعد از ظهر جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) واقع در تهران، خیابان استاد نجاتالهی، بین خیابانهای سپند و شاداب، کوچه نوید، شماره ۲۳، برگزار خواهند شد.
در این اطلاعیه تاکید شده است، گروه‌بندی داوطلبان در یکی از دو جلسه مذکور به ترتیب اولویت زمانی ثبت‌نام آنان انجام شده است؛ و با توجه به محدودیت تعداد دستگاه‌های رایانه موجود در هر یک از بازه‌های زمانی، هر یک از داوطلبان صرفا در جلسه‌ اعلام‌شده در اطلاعیه مجاز به شرکت در آزمون است. سایر داوطلبان واجد شرایطی که برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند، ولی با توجه به اولویت زمانی ثبت‌نام، مشخصات آنان در یکی از دو فهرست مندرج در این اطلاعیه نیست (نامبردگان جدول سوم مندرج در اطلاعیه)، می‌توانند در آزمون بعدی که در تاریخ جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۸، در همین محل برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
مطابق این اطلاعیه، با توجه به این که احراز هویت شرکت‌کنندگان در جلسه آزمون از طریق مطابقت مشخصات هویتی آنان با فهرست مذکور در اطلاعیه انجام خواهد شد، همراه داشتن کارت ملی یا کارت عضویت در انجمن (برای اعضاء) برای شرکت‌کنندگان در آزمون الزامی است.
طبق اعلام این اطلاعیه، در جلسه آزمون، همراه داشتن گوشی تلفن همراه مطلقاً ممنوع و همراه داشتن ماشین حساب ساده مجاز است.

منبع: انجمن حسابداران خبره ایران

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید