جرایم مالیاتی و مجازات های آن

جرایم مالیاتی و مجازات های آن

وجود قوانین و مقرراتی مالیاتی به صورت شفاف از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در نظام مالیاتی است.

یکی از زمینه‌های فساد در اقتصاد و مسائل مالیاتی عدم وجود قوانین و مقرراتی است که تخلف و جرائم را به‌صورت شفاف و مشخص تعیین و تبیین نکرده و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نمی باشد. از این‌رو و با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیر ماه سا ل۱۳۹۴ و اصلاح قوانین و مقرارت مربوط به این حوزه یکی از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه مالیاتی محقق گردیده است.
به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب برخی جرایم مالیاتی به آن اضافه شد.
در قانون جدید مالیات‏های مستقیم در موارد ۲۷۴ تا ۲۷۹، جرایم مالیاتی به طور مشخص تعیین و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‏های درجه شش محکوم می گردند.

جرایم مالیاتی چیست؟

برای مودیان مالیاتی در قانون مالیات‎های مستقیم، وظایفی معین شده که باید در زمان قانونی آن را انجام دهند. برای عدم انجام این وظایف در مهلت قانونی، انجام آن در بعد از مهلت قانونی و یا جلوگیری از انجام آن، جریمه‎هایی برای مودیان در نظر گرفته شده که باید این جرائم را علاوه بر اصل مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند

در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ تصویب شد، برای افراد حقیقی و حقوقی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی دهند و یا به روشی جلوی انجام آن را می گیرند اضافه بر جریمه مالیاتی، مجازات کیفری و حقوقی هم در نظر گرفته شده است که در ادامه به آن می‎پردازیم.

انواع جرایم مالیاتی:

بر اساس ماده ۲۷۴ و ۲۷۹ که در بند ۶۰ اصلاحیه قانون مالیات ها ذکر شده است موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان بر حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند

جرایم مالیاتی مذکور در ماده ۲۷۴:

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.

 1. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

 2. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

 3. ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام

 4. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده.

 5. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نهام خود بر خلاف واقع

 6. خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

 7. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

مجرمان مالیاتی به مجازات‌هایی محکوم می‌شوند؟

نخست اینکه مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند و به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات‌های درجه شش عبارتند از:

 • حبس بیش از شش ماه تا دو سال

 • جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال

 • شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه

 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 • ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می شود.

 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

 ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراج قضایی هستند.

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند. و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

آیا مجرمان مالیاتی فقط به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند؟

اعمال مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نافی از اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تمدید آن مصوب سال ۱۳۹۴ نیست.

جرایم مالیاتی ذکر شده در ماده ۲۷۹ قانون مالیات‎های مستقیم:

طبق ماده ۲۷۹ این اصلاحیه هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است.

مجازات افرادی که مرتبط جرائم ماده ۲۷۹ می شوند

فرد مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.

چه کسانی می‌توانند علیه مرتکبان اقامه دعوا و اعلام جرم کنند؟

اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

جرایم مالیاتی و مجازات های آن

 

برای مشاهده جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی ۹۹ به لینک زیر مراجعه کنید:

جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی سال ۹۹

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید