جایزه ی خوش حسابی پرداخت مالیات

جایزه ی خوش حسابی پرداخت مالیات: مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مودیان مالیات سالهای ۹۹ و ۹۸ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید پرداخت کنند، مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از هر پرداخت هر ماه می‌شوند.

امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای در خصوص ابلاغ بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با اعمال نیم درصد جایزه خوش حسابی (علاوه بر ۱ درصد) به پرداخت‌های علی الحساب مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موضوع صدر ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ابلاغ کرد.

بر این اساس در صورتی که مودیان مالیات سالهای ۹۹ و ۹۸ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید پرداخت نمایند، مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از هر پرداخت هر ماه خواهند شد.

جایزه ی خوش حسابی پرداخت مالیات

منبع: خبرگزاری مهر(جایزه ی خوش حسابی پرداخت مالیات)

زمان پرداخت مالیات عملکرد را در لینک زیر

و جزئیات مالیات مقطوع  عملکرد ۹۸ برخی مشاغل را در لینک زیر ببینید.

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید