تغییرات حداقل دستمزد ۹۹

تغییرات حداقل دستمزد ۹۹: مصوبه افزایش دستمزد۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد.

متن ابلاغیه تغییرات حداقل دستمزد 99

دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار۱۷خرداد ماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن ۵ درصد به پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ افزایش حقوق ۲۶ درصدی خواهند داشت.

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افزایش مزد« شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجتماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

 با جابه جایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه ۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد.

 همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۹۸ ( ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.ک) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ ( پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت هزار) ریال افزایش می یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند ۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۹۹ دارای یک سال سابق کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. روزانه مبلغ۳۳۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره۱- از اول تیر ماه سال ۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبق بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» صورت می گیرد.

تبصره۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۹۸،میزان مقرر در این بند یا تبصره ۱ آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

 تبصره ۳- بر اساس مصوبه مورخ۹۹.۱.۲۰ شورای عالی و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمام  کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه از اول تیرماه سال ۹۹ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد.  اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند شد. سایر مفاد بخشنامه مزد ۷۹۳۳ مورخ۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم(تغییرات حداقل دستمزد ۹۹)

موسسه حسابداری در شهریار

بخشنامه ی مذکور را در لینک زیر مشاهده کنید:

بخشنامه تغییرات حداقل دستمزد ۹۹

خبر پیشین درباره حداقل مزد ۹۹ را در لینک زیر مطالعه کنید:

افزایش حداقل مزد کارگران سال ۹۹

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید