تعیین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

تعیین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی: نمایندگان مجلس تصویب کردند که مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۶۰ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این ماده، متن زیر جایگزین ماده ۲۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است.

هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲-یک نفر به انتخاب رئیس کل دادگستری استان از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

۳-یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون ایران، جامع حسابداران رسمی ایران، جامع مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلافات مالیاتی معرفی می‌کند. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تسلیم در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام نکند با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات موضع رسیدگی از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره ۵ این ماده یک نفر انتخاب می‌شود.

تبصره ۱، جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید شود.

تبصره ۲، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه‌ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسه هیأت‌ها بر عهده سازمان می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و کاملا متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن و رعایت اصول و قواعد دادرسی در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند ۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور قانونی وی در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورت جلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف است نسبت به مستندسازی فرایند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره ۳، حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای ۲ و ۳ این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های موضوع رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان مالیاتی پیش‌بینی می‌شود مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود. حق‌الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌شود.

تبصره ۴، سازمان مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای ۲ و ۳ این ماده را به عنوان اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره ۵ این ماده از آن‌ها جهت شرکت در هیأت‌های مزبور دعوت کند.

تبصره ۵، اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ۳ این ماده به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان مدیریت می‌شود.

تبصره ۶، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوطه به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم کند.

تبصره ۷، هر یک از افراد مذکور در بندهای ۲ و ۳ این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری کند حکم آنان لغو می‌شود. رئیس دادگستری استان و مرجع مربوطه حسب مورد موظف است ظرف ۱۰ روز کاری فرد جایگزین را معرفی کند.

تبصره ۸، به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد کند. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۹، پس از استقرار سامانه مودیان ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند ۳ این ماده، ارائه هر گونه لایحه به هیأت‌های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هر گونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.

تبصره ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم کند.

تبصره ۱۱، عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ۲ و ۳ موضوع این ماده ممنوع می‌باشد.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا(تعیین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی)

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید