امکان استفاده پیمانکاران از اوراق تسویه خزانه برای پرداخت مالیات

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که پیمانکاران و مهندسان مشاور می‌توانند از اوراق تسویه خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض خود استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دوشنبه دوم دی ماه و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۴ ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده کنند.

سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی – اسلامی) متناسب با سال‌های باقیمانده تا سررسید است. به موجب این مصوبه میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در پذیرش اوراق محسوب می‌شود. همچنین در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه منظور کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید