ارسال الکترونیکی اظهارنامه عملکرد ۹۸

ارسال الکترونیکی اظهارنامه عملکرد ۹۸: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه ی خدمات الکترونیک، امکان ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شیوه ی الکترونیک را فراهم کرده است. برای خوداظهاری به شیوه ی الکترونیک، مودیان ابتدا باید در سامانه ی ثبت نام الکترونیکی در وب سایت www.tax.gov.ir ثبت نام کنند.

پس از آن نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی عملکرد سال ۱۳۹۸ و میانسالی های ۱۳۹۹ (ویرایش ۱۲,۰.۰.۶) را از وب سایت دانلود کرده و پس از تکمیل اظهارنامه، آن را ارسال کنید.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی، در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم است که بسته به شرایط واحد کسبی می توان اطلاعات لازم را در سامانه ثبت نام وارد کرد. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در نرم افزار، اطلاعات هویتی و واحد کسبی شخص حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت و در اظهارنامه نمایش داده می شود.

نکته مهم: تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان مرداد ماه می باشد.

تسلیم اظهارنامه با استفاده از اطلاعات ثبت نام امکان پذیر است، بنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایند. اطلاعاتی که از این سامانه دریافت می شوند، غیرقابل ویرایش است به همین خاطر می بایست پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی از گزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.

قبل از ارسال اظهارنامه، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم دریافت و به دقت بررسی کنید. سپس آن را ارسال کنید.

ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود.

مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می کنند، در صورتی که پیغام خطا دریافت کردند، باید اطمینان حاصل نمایند که وکالتنامه مالیاتی آنها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و همچنین گواهی الکترونیک آنها اعتبار تاریخی دارد.

مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شرح زیر می باشد:

  • مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه

  • نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی

  • ورود اطلاعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه

  • دریافت اطلاعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام الکترونیکی

  • تکمیل جداول اطلاعاتی و مالی توسط مودیان

  • چاپ و بررسی نسخه پیش نویس

  • ارسال اطلاعات به سازمان امورمالیاتی کشور

  • دریافت کدرهگیری

  • صدور الکترونیکی قبض مالیاتی

  • امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی

صدور قبض مالیاتی مودیان

مودیان حقیقی می توانند هنگام ارسال اطلاعات اظهارنامه خود، از طریق نرم افزار اقدام به درخواست صدور قبض مالیاتی نموده، که از طریق لیست قبوض الکترونیکی مرتبط با اظهارنامه قابل رویت و پس از چاپ قبض مالیاتی می توانند از طریق بانک یا  سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام به پرداخت نمایند.

گروه بندی مودیان اظهارنامه ی عملکرد اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی که مودی مالیاتی محسوب شده و باید اظهارنامه ی عملکرد خود را تسلیم نمایند به سه دسته ی متفاوت تقسیم می شوند. برای اطلاع از این دسته بندی ها می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

راهنمایی سریع تعیین گروه ویژه مودیان حقیقی

راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقیقی را از لینک زیر دریافت نمایید.

راهنمای استفاده از سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه ی مالیاتی اشخاص حقیقی

فرم های اظهارنامه شش گروه مودیان اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی را نیز از لینک های زیر دریافت کنید:

فرم اظهارنامه ی اشخاص حقیقی گروه اول عملکرد سال ۹۸

فرم اظهارنامه ی اشخاص حقیقی گروه دوم عملکرد سال ۹۸

فرم اظهارنامه ی اشخاص حقیقی گروه سوم عملکرد سال ۹۸

فرم اظهارنامه ی مشارکتی اشخاص حقیقی گروه اول عملکرد سال ۹۸

فرم اظهارنامه ی مشارکتی اشخاص حقیقی گروه دوم عملکرد سال ۹۸

فرم اظهارنامه ی مشارکتی اشخاص حقیقی گروه سوم عملکرد سال ۹۸

فهرست