ارزش خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی برای اجرا در سال ۱۳۹۸ و ۲۰۱۹

ارزش انواع خودروهای جديد تولید داخل و وارداتي مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (۴۳) و ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۴۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين حق‌الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحي قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴) براي اجرا در سال ۱۳۹۸ و ۲۰۱۹
بااحترام، در اجراي مفاد بند(ج) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ رییس کل محترم سازمان امور مالياتي كشور و به جهت رفع مشكلات واحدهاي اجرايي و كاهش حجم مكاتبات اداري، بدينوسيله ارزش برخي از انواع خودروهاي جديد كه بعد از مهلت مقرر در تبصره ( ۶) ماده ( ۴۲ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده، توليد و يا به كشور وارد شده است، جهت محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون یاد شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موصوب ۸۴/۰۴/۱۵) برای اجرا در سال ۱۳۹۸ و ۲۰۱۹ به شرح جداول پیوست اعلام می گردد.
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید