?> آموزش حسابداری، دوره پیشرفته - راهبرد ارقام دانا

آموزش حسابداری، دوره پیشرفته

دوره پیشرفته آموزش حسابداری

سر فصل های دوره ی پیشرفته آموزش حسابداری

 1. آموزش:

 • مراحل ثبت و تاسیس شرکت در اداره ثبت شرکتها

 • گردش کار تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی و دریافت کد اقتصادی

 • تشکیل پرونده در تامین اجتماعی و دریافت کد کارگاهی

 • الزامات قانونی مورد نیاز حسابداران،

 • قوانین کار و مالیاتی و تامین اجتماعی و تکالیف قانونی اشخاص حقوقی

 • کدینگ حسابداری

 • تراز آزمایشی

 • عملیات پایان سال

 • بستن حسابهای دائم و موقت

 • سند افتتاحیه و اختتامیه

 • استهلاک دارائیهای ثابت ماده ۱۵۱ق. م . م

 1. آشنایی با:

 • قانون ارزش افزوده و ثبتهای حسابداری مربوط به ارزش افزوده در دفاتر قانونی مراحل مختلف و تکالیف قانونی قانون مالیات بر ارزش افزوده

 1. آشنایی با

 • صورت حساب بانک و دفاتر و تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از فرم مربوطه

 1. آموزش :

 • حسابداری پیمانکاری و ضرایب بیمه و مالیات،

 • ثبت های مربوطه در دفاتر کارفرما و پیمانکار و مراحل دریافت مفاصا حساب

 1. آشنایی با:

 • حسابداری حقوق و دستمزد

 • ثبت های مربوطه

 • ضرایب مالیات حقوق و بیمه تامین اجتماعی

 • مزایای پایان خدمت، عیدی، سنوات

 • چکیده قوانین کارو مالیاتی و تامین اجتماعی

 • محاسبات غرامت و دستمزد ایام بیماری

 • بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی

 • چگونگی ثبت و استفاده از سامانه های تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و ارزش افزوده در خصوص تهیه لیست حقوق دستمزد و بیمه در نرم افزار های مربوطه و ارسال آنها به صورت اینترنتی ، اظهارنامه ارزش افزوده ، گزارش فصلی به صورت OFFLINE و ONLINE

 1. آموزش:

 • نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر عملکرد و الزامات قانونی و ارائه نکات مهم در تکمیل اظهارنامه

جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرید :

واحد آموزش

۲۹ ۳۱ ۳۲ ۶۵ ۰۲۱​

۳۸ ۱۰۰ ۴۲ ۰۹۳۷

فهرست