?> آموزش حسابداری، دوره مقدماتی - راهبرد ارقام دانا

آموزش حسابداری، دوره مقدماتی

آموزش مقدماتی حسابداری

سرفصل های آموزشی :

 • تعریف حسابداری و معادله حسابداری و دوره حسابداری
 • حسابها و مانده گیری حسابها
 • آشنایی با دفاتر روزنامه و دفتر کل و نوشتن دفاتر
 • درآمد و هزینه و برداشت
 • سند حسابداری و کدینگ حسابها
 • کاربرگ
 • حساب خرید و فروش و برگشت از خرید و فروش
 • روشهای نگهداری موجودی کالا و ارزیابی موجودی کالای آخر دوره
 • هزینه های معوق و مطالبات مشکوک الوصول
 • صورت مغایرت بانکی
 • ترازنامه و تراز آمایشی
 • حسابهای موقت و بستن حسابها

 

نکته : این دوره پیش نیاز دوره حسابداری بازار کار می باشد. 

بعد از گذراندن این دوره ، شما با اصول اولیه حسابداری آشنا و مسلط می شوید و میتوانید در دوره های نرم افزار های حسابداری شرکت کنید.

جهت شرکت در این دوره با شماره های زیر تماس بگیرید :

واحد آموزش

۲۹ ۳۱ ۳۲ ۶۵ ۰۲۱​

۳۸ ۱۰۰ ۴۲ ۰۹۳۷

فهرست